Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Archiwum

Szukaj w archiwum:

Spotkaniez Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim

Kwietniowe spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim miało na celu poinformowanie wszystkich zainteresowanych zdobyciem funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  W drugiej części szkolenia rolnicy mogli dowiedzieć się o nowych zasadach ubiegania się o płatności bezpośrednie.

06.05.2015
więcej

Stypendia Pomostowe 2015/2016. Segment IA.

Rozpoczęci XIV -ej edycji Programu Stypendia Pomostowe 2015/2016.
Segment IA. Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

05.05.2015
więcej

dotyczy obniżenia opłaty targowej

Stanowisko Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie wniosku
przedstawicieli kupców dotyczącego obniżenia opłaty targowej.
Rada Miejska w Łochowie po przeanalizowaniu podania przedstawicieli kupców
handlujących na targowisku w Łochowie, wysłuchaniu wniosków kupców na spotkaniu w dniu 23 lutego 2015 roku oraz informacji przedstawionej przez zarządcę targowiska nie znajduje podstaw do obniżenia opłaty targowej.
Rada Miejska w Łochowie podjęła w dniu 30 października 2014 roku uchwałę
o sezonowym obniżeniu opłaty w okresie od 1 stycznia do 31 marca.

01.04.2015
więcej

ZAWIADOMIENIE o wynikach konkursu

ZAWIADOMIENIE o wynikach konkursu dotyczącego „Zagospodarowania parku miejskiego „Dębinka" położonego w Łochowie gmina Łochów".

30.03.2015
więcej